Scam คืออะไร? กลวิธีของแฮ็กเกอร์ และ ข้อควรระวัง

Scam คืออะไร ? กลวิธีของแฮ็กเกอร์ และ ข้อควรระวัง

วันนี้พวกเราไม่ได้มีข้อมูลใดๆมาแนะนำ แต่จะมาพูดถึงกลโกงต่างๆบนโลก Decentralized Finance หรือ DeFi เอามาฝากเพื่อนๆทุกคนนั่นเองค่ะ